Rådgivning, utbildning och systemstöd för ett bättre arbetsmiljöarbete

PLASSNER SOLUTIONS AB är ett konsultbolag som har specialiserat sig på arbetsmiljö. Vi erbjuder tjänster för att våra kunder snabbt ska komma igång med ett fungerande, och värdeskapande SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Våra viktigaste utbudspunkter utgörs av:

 • SCORE - vår digitala arbetsmiljöhandbok - SCORE är företagets hjälp till att strukturera upp arbetsmiljöarbetet.
  >> Läs mer om Score här
 • Nödläges- och krispärm - Uppfyll lagen avseende Första hjälpen och krisstöd med hjälp av vår digitala Nödläges- och krispärm.
  >> Läs mer om Nödläges- och krispärmen här
 • Rådgivning och konsultation - Behöver ni hjälp med att reda ut arbetsmiljöarbetet, eller har ni haft besök av Arbetsmiljöverket - då hör ni av er, så hjälper vi er. 
  >> Läs mer om vår rådgivning här
 • Utbildning - Vi utbildar vi chefer och skyddsombud i BAM (Bättre Arbetsmiljö) eller genom någon annan av våra specialanpassade arbetsmiljöutbildningar (BAM SAM). 
  >> Läs mer om våra utbildningar här
Med vår mångåriga kompetens och erfarenhet från branscherna Bygg, Energi, Hotell & Restaurang och Vård hjälper vi er att arbeta mer effektivt med arbetsmiljöarbetet i er verklighet. Alla våra konsulter har stor branschvana och är erfarna inom arbetsmiljöområdet.

Gör som så många andra och anlita Plassner för att BAM-utbilda er till nästa nivå inom arbetsmiljö, eller varför inte skaffa Arbetsmiljöhandboken Score och få ett suveränt, och enkelt systemstöd för att att hantera ert Systematiska Arbetsmiljöarbete.

PLASSNERBLOGGEN
- en bra dag på jobbet!

2018 > 03

Med start i april och med fortsättning under resten av året kommer Arbetsmiljöverket att lägga mycket fokus på byggprojekt i sina kommande inspektioner. De ska granska 1850 byggarbetsplatser med fokus på asbest och kvartsdamm, och 600 arbetsplatser med fokus på SAM (Systematisk arbetsmiljö) i byggprojekt och byggarbetsledarens/platschefens arbetsmiljösituation.
 
Ett spännande år kan man säga. Eller kanske mer ett läskigt år, om vi uttalar oss ur ett byggföretagarperspektiv. Vår erfarenhet är att SAM i byggprojekt och byggarbetsledarens/platschefens arbetsmiljösituation är en bortglömd del i många bygg- och anläggningsverksamheter och nu verkar AV göra samma bedömning.
 
Arbetsmiljöverket skriver enligt följande:

”I april startar inspektioner av första linjens chefer, det vill säga platschefer, med inriktning mot deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 600 besök planeras hos företag med 51 anställda eller fler. Här kontrollerar inspektörerna hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt hur de hanterar stressrelaterade arbetssjukdomar genom att arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala risker.

– Arbetsmiljön för platschefer inom byggverksamhet är ett rätt outforskat område, säger Lena Lindskog (projektledare Arbetsmiljöverket). Nu vill vi se hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller den här gruppen. Hur ser det ut i bodarna där arbetsledarna sitter, hur är belysningen och hur sker datorarbetet? Det finns en rad frågor att belysa. Arbetsgivarna måste bli medvetna om de risker som kan utvecklas till arbetssjukdomar på längre sikt. Det finns mycket att vinna på att förebygga dessa sjukdomar, både för individen, företagen och samhället i stort.”
Som sagt - spännande att se vilket utfall detta får - även om vi gissar att det kommer att vara ett ganska nedslående resultat för många verksamheter. Förhoppningen får stå till att inspektionerna skapar ett fokus och en större medvetenhet kring SAM-frågan i allmänhet och för SAM i byggprojekt i synnerhet.


Vi upplever alltför ofta, mer som regel än undantag, att de företag inom bygg, anläggning och underhåll som vi träffar, har mycket bristfälliga kunskaper om kraven i SAM. Allra främst ute i projekten. Arbetsmiljöplanens tretton byggrisker känner man däremot till och arbetar förebyggande med.

Trots att bristerna är utbredda är de ofta ganska enkla att lösa - om man vill. Vi har flera goda exempel på när det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar även ute i byggprojekten. Med effektivt arbete, ett stycke struktur och med expertstöd på vägen så kan företaget ha ett SAM på plats fortare än många tror. Det har vi nämligen hjälpt flera av våra kunder med. Nyckelfrågan är som vanligt att först reda ut de lagar och regler som gäller för olika roller i byggprojekten.

Efter genomfört arbete kan företaget se fram emot nya kunskaper och ett nytt arbetssätt som bidrar till bättre arbetsplatser, friskare medarbetare och antagligen också ett lönsammare företag. På köpet slipper ni också viten.

Hörs nästa vecka!

Ha nu en riktigt bra dag på jobbet!

Vi på Plassner Solutions – Utbildare och Verksamhetskonsulter inom Arbetsmiljö, Kvalitet och Miljö. 

Läs hela AV:s nyhet här
 

Läs hela inlägget »

Ja, vi är kanske något av idealister, men vi tror faktiskt på en bra dag på jobbet. En arbetssituation där utövarna kommer hem hela och glada efter sitt arbetspass. Vi tror på att nöjda medarbetare ger nöjda kunder. Vi tror på att friska och balanserade medarbetare ger högre produktivitet och bättre resultat.
 

Håller du med? Svarar du ja, så läs vidare, då är du antagligen en person som tror på medarbetaren som nyckeln till framgång.  Svarar du nej, då kan du sluta läsa nu.
 
Trots att en positiv människosyn är fundamental för en god ledare, så löser det tyvärr inte alla problem i rollen som chef och arbetsgivare. Oavsett om du är en bra arbetsgivare eller ej kan okunskaper inom arbetsmiljöområdet skapa stora problem för både medarbetaren och chefen.
 
Men kunskaper kan förvärvas om man inser att det är just det som är problemet. Med rätt verktyg och kunskaper gör ni en bra arbetsplats ännu bättre. Till en plats där alla inte bara är nöjda och glada utan där ni dessutom följer lagens krav inom arbetsmiljöområdet. Med allt på plats slipper ni onödiga och kostsamma överraskningar.
 
Vi tycker inte att det är ok – varken ur ett humanistiskt eller ett affärsmässigt perspektiv -  att över 120 000 personer årligen hamnar i statistiken över arbetsskador. Inte heller att över 50% av alla sysselsatta i Sverige säger att de har för hög arbetsbelastning på jobbet. Idag är över 30 000 personer sjukskrivna på grund av stress. Man behöver inte vara forskare inom arbets- och miljömedicin för att se tecken på att något är fel. Något som drabbar den enskilde, men också något som drabbar företagen. Medarbetare som inte mår bra kostar företagen ofantligt mycket pengar medan det självklart också innebär ett lidande för den drabbade individen.
 
Så flytta in arbetsmiljöfrågan i centrum av verksamheten, in i ledningsgruppen, upp på avdelningsmötena. Se hur ni kan optimera er personal, få dem att trivas och vara de allra bästa medarbetarna, så ska ni se att det betalar sig. Genom att arbeta förebyggande och med en sund riskmedvetenhet kommer färre att drabbas av ohälsa och i gengäld bibehåller ni en hög produktivitet.
 
Men vänta inte tills Arbetsmiljöverket knackar på dörren under någon av sina ständiga landsomfattande turnéer, då blir det onödigt stressigt. Då är det bättre att ha allt på plats innan, så slipper ni obehaget, samtidigt som ni har alla förutsättningar att få ut max av både företag, kunder och personal.
 
Ha nu en riktigt bra dag på jobbet!
 
Linda
Plassner Solutions – Utbildare och Verksamhetskonsulter inom Arbetsmiljö

Läs hela inlägget »

Utbildningar

Söker ni också en riktigt bra företagsanpassad arbetsmiljöutbildning?

Kika in på våa utbildningssidor och se vad vi erbjuder. Alla våra utbildare är Diplomerade BAM-utbildare enligt PREVENT.

Här är våra kunder som prioriterar arbetsmiljön!

Nedan ser ni en sammanställning över några av de kunder som gjort arbetsmiljöresan tillsammans med oss. Den gemensamma nämnaren för alla är att de är verksamheter som bryr sig lika mycket om sina medarbetare som sina kunder. Bra jobbat allihopa och tack för att ni hjälper till att jobba mot vårt gemensamma mål - a good day at work!

Sagt om plassner:

"Plassner Solutions utbildningar är för oss i hotell & restaurangbranschen ett bra sätt att få upp ögonen för en säkrare och effektivare arbetsmiljö som bidrar till en god lönsamhet. Utbildarna är proffsiga och lär ut arbetsmiljöfrågor på ett bra och begripligt sätt. Verktyget SCORE underlättar det löpande SAM-arbetet."
 
- Robbin Almén, Food Beverage Controller, Scandinavian Resorts

SCORE GÖR ARBETSMILJÖARBETET ENKLARE

PLASSNERS digitala arbetsmiljöhandbok SCORE gör det enkelt att styra och hålla koll på verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete -  SAM - så att ni alla i företaget kan ha en bra dag på jobbet.

Vi vet att er verksamhet inte kan, får eller har råd att lägga frågan om systematiskt arbetsmiljöarbete åt sidan. Dels finns lagar som sätter krav på systematik, och för den som inte följer lagen finns dryga viten. Men det viktigaste av allt är ändå att ni har möjlighet att skapa en ännu bättre arbetsmiljö i er verksamhet.

Just därför har vi utvecklat SCORE - arbetsmiljöhandboken som hjälper er att hålla ordning på verksamhetens SAM. Förutom att det enkla verktyget hjälper er att göra rätt, så ger det er möjligheter att ge alla i verksamheten en bra dag på jobbet!
 

Klicka nedan för att läsa mer om SCORE eller för att boka en demo!

SAM - vad är det egentligen?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att man arbetar förebyggande genom att ha ett aktivt riskhanteringsarbete där risker elimineras, reduceras eller åtgärdas med skyddsutrustning.

När en verksamhet ska arbeta med arbetsmiljön behöver detta göras systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Läs mer om SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets webbplats

LÄSTIPS - AFS 2001:1

>> Systematiskt arbetsmiljöarbete(AFS 2001:1) - föreskrifter
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

AV:S Aktuella inspektioner

Besök Arbetsmiljöverkets sida för aktuella inspektioner! Där informerar AV om aktuella inspektioner i hela landet. AV inspekterar vanligen de arbetsplatser som bedöms vara risk­utsatta men arbetar även i projekt och kampanjer som över­gripande berör särskilda problem eller branscher.

Läs mer på:
Aktuella inspektioner på Arbetsmiljöverkets webbplats