Rådgivning, utbildning och systemstöd för ett bättre arbetsmiljöarbete

PLASSNER SOLUTIONS AB är ett konsultbolag som har specialiserat sig på arbetsmiljö. Vi erbjuder tjänster för att våra kunder snabbt ska komma igång med ett fungerande, och värdeskapande SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Våra viktigaste utbudspunkter utgörs av:

 • SCORE - vår digitala arbetsmiljöhandbok - SCORE är företagets hjälp till att strukturera upp arbetsmiljöarbetet.
  >> Läs mer om Score här
 • Nödläges- och krispärm - Uppfyll lagen avseende Första hjälpen och krisstöd med hjälp av vår digitala Nödläges- och krispärm.
  >> Läs mer om Nödläges- och krispärmen här
 • Rådgivning och konsultation - Behöver ni hjälp med att reda ut arbetsmiljöarbetet, eller har ni haft besök av Arbetsmiljöverket - då hör ni av er, så hjälper vi er. 
  >> Läs mer om vår rådgivning här
 • Utbildning - Vi utbildar vi chefer och skyddsombud i BAM (Bättre Arbetsmiljö) eller genom någon annan av våra specialanpassade arbetsmiljöutbildningar (BAM SAM). 
  >> Läs mer om våra utbildningar här
Med vår mångåriga kompetens och erfarenhet från branscherna Bygg, Energi, Hotell & Restaurang och Vård hjälper vi er att arbeta mer effektivt med arbetsmiljöarbetet i er verklighet. Alla våra konsulter har stor branschvana och är erfarna inom arbetsmiljöområdet.

Gör som så många andra och anlita Plassner för att BAM-utbilda er till nästa nivå inom arbetsmiljö, eller varför inte skaffa Arbetsmiljöhandboken Score och få ett suveränt, och enkelt systemstöd för att att hantera ert Systematiska Arbetsmiljöarbete.

PLASSNERBLOGGEN
- en bra dag på jobbet!

2018 > 04

Denna vecka knackar vi på hos PLASSNER-kunden Hotell Riviera Strand i Båstad.
Läs intervjun där Marcus Bengtsson, VD på Hotellet, delar med sig av sin upplevelse av att bli granskad av Arbetsmiljöverket, att se de stora fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt om inställningen att alla människor ska må bra på hotellet – inte bara gästerna, utan även personalen.

Hej Marcus Bengtsson, ni har nyligen satt full fart på ert arbetsmiljöarbete. Hur började detta?
– Vi är en verksamhet som har varit igång i snart 3 år och det är fokus på väldigt mycket när man startar ett nytt hotell. Så här med lite perspektiv kan jag konstatera att den högsta prioriteringen inte har varit på arbetsmiljöarbetet. Vi har haft en arbetsmiljöpärm i bokhyllan som vi inte har tittat i alltför mycket i och vi har inte arbetat aktivt och systematiskt med arbetsmiljön tidigare. Så när vi i höstas fick besök av Arbetsmiljöverket fick vi en del påpekanden gällande vårt arbete med den systematiska arbetsmiljön i och med att vi saknade just systematik och ett strukturerat arbetssätt. Besöket kom ju som en överraskning då vi alltid har värdesatt vår personal och upplever oss som goda arbetsgivare, men enbart detta är ingen garanti för ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Vad var din känsla och upplevelse under och efter besöket?
– Den första känslan var att det här blir väl ett trevligt besök - vi tar väl och dricker en kopp kaffe och pratar om hur sommaren varit, tänkte jag. Men fokus var inte på det så klart. I och med ett det är en myndighetsperson som kommer ut blir det ganska omedelbart fokus på sakfrågan. För mig var det bra med den tydligheten eftersom det hjälper mig att lägga kraften på att hantera den uppkomna frågan. Jag behövde den lilla kicken. 

Vad blir reaktionen efter ett sådant besök?
– Man börjar sätta in sig mer aktivt i arbetet om vad det innebär och vad det går ut på. Det har varit ett arbete som är väldigt roligt när man väl grottar ner sig i det och när man förstår innebörden av det.  

Hur känns det nu när arbetssättet runt den systematiska arbetsmiljön klarnat lite mer?
– Nu ligger arbetet som vi fått igång på mitt bord och det är mitt ansvar att hantera. Så tillsammans med mina avdelningschefer som får arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig kommer vi att få det aktiva och systematiska arbetsmiljöarbetet på plats. Uppgiften känns både spännande och rolig.
 

Flygbild över Hotell Riviera Strand i Båstad

Hur skulle du beskriva nycklarna och utmaningarna till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete?
– Allting rinner uppifrån och därför är det viktigt att jag som VD visar att detta är prioriterat och föregår med gott exempel. På så sätt ökar chanserna att avdelningscheferna känner att detta är en fokusfråga och i sin tur för detta vidare ut i företaget. Jag hoppas att jag och mina chefer är utstrålar en tydlighet, för i min värld är arbetsmiljön högst central.

– Våra utmaningar är vår fixarkultur, vår gästfokus samt vår säsongsverksamhet. Vår kanske största utmaning är att hålla igång detta arbete även när vi har mycket att göra. Det är lätt att sitta på lågsäsong och tycka att vi har koll på läget men med hjälp av vår årsagenda så tvingar vi in arbetssättet så att det blir naturligt även i hektiska tider. Så min känsla är att det kommer att fungera väl. Ja, förresten, det måste det göra.

Arbetsmiljön finns med i allt man gör men hur kommer det sig att man inte reflekterar över sin arbetssituation och sitt arbete där man faktiskt tillbringar det mesta av sin vakna tid?
– Nu arbetar vi in en mycket serviceintensiv bransch och där man konkurrerar med just service. Baksidan av denna serviceinriktning är vi fokuserar väldigt mycket på gästen och tyvärr inte så mycket på personalen som vi borde. Detta upplever jag är ett systemfel inom hela sektorn. Det är gästen i fokus och det märker vi även när vi gjorde våra riskanalyser där vi har ett stort jobb framför oss i att granska vår verksamhet utifrån ett medarbetarperspektiv och inte bara utifrån ett gästperspektiv. Vi är jätteduktiga på att förbättra kvaliteten på vår kundleverans och att arbeta med de risker gästen kan utsättas för, men vi har mycket att förbättra avseende vår viktigaste tillgång – våra medarbetare.

Ser du att arbetsmiljö kan påverka ett företags utveckling?
– Ja, framförallt ser jag arbetsmiljöfrågan som en konkurrensfördel. Det kanske inte är så att man skriver ut det i jobbannonser när man söker folk - att vi jobbar med arbetsmiljön - men det sprider sig fort i branschen. Det är otroligt svårt att få tag i kompetens och rätt personal idag så jag tror att det är otroligt viktigt att man aktivt jobbar med arbetsmiljön. Både för att befintlig personal och arbetssökande ska känna att man är en schysst arbetsgivare och ett bra ställe att jobba på helt enkelt.

Du nämnde att arbetet med arbetsmiljö kan ses som konkurrensfördel. Ser du något ytterligare sätt att koppla arbetsmiljön till affärsnytta?
– Ja, absolut. I och med att vi vet att vi måste jobba allt längre upp i åldern framöver så är arbetsmiljöfrågorna jätteviktiga. I vår bransch är i just ergonomin en central del där vi måste hålla medarbetaren frisk, både för individens, företagets och samhällets skull. Så det är mycket viktigt för oss.

Hur tror du att arbetsmiljöarbetet kommer att bidra till att skapa en ännu bättre hotellverksamhet och gästverksamhet. Hur det går från att vara ett internt arbete till att bli kund- och gästnytta?
– Mår personalen bra, så gör de ett bra jobb, vilket ger en bra leverans som ger nöjda gäster som vill komma tillbaks, krångligare än så är det inte - det är ganska självklart.
 

Interiörbild på Hotell Riviera Strand i Båstad

Ni har ju genomgått en företagsanpassad BAM-utbildning – BAM-SAM-SCORE - Var den lätt att ta till sig?
– Ja, i och med att utbildningen var så konkret inriktad och vi fick möjlighet att utföra verkligt arbete så skulle vi kunna ha ännu fler utbildningsdagar. Vi fick under utbildningen möjlighet att utföra en skyddsrond utifrån en checklista och faktiskt dokumentera ner våra risker -  allt under handledning. Skarpt arbete, sånt gillar vi. Vi är vana att jobba praktiskt och inte så teoretiskt alltid, vi vill ha något att ta på. Det praktiska arbetet vi utförde i samband med grupparbetet skapade stor förståelse. När man får se problematiken utifrån sitt perspektiv, och på rätt nivå, blir det lättare att ta till sig innehållet.

Hur är din känsla av att jobba med en partner som har arbetsmiljöfrågorna som sitt expertområde?
– Man behöver hjälp med många frågor, stora som små, och man måste inse att man inte kan vara bra på allt och ibland måste man ta hjälp. Vi förstod ganska tidigt att det är bättre att ta hjälp av experter och att alla på hotellet får samma utbildning. Det är viktigt med en samsyn i hur en systematisk arbetsmiljö ska drivas på ett företag. Förståelsen är A och O för en god samverkan i dessa frågor och vi vet nu hur vi angriper frågor som dyker upp.

Ni har ju nu fått ett avslut på ärendet från AV? Hur lät omdömet från Arbetsmiljöverket över ert genomförda förbättringsarbete?
– De var nöjda med de förbättringar vi gjort och att vi lätt kunde hämta upp alla uppgifter från vår digitala arbetsmiljöhandbok SCORE. Det känns superskönt och det är en stor trygghet med de nya kunskaperna och vår digitala arbetsmiljöhandbok i ryggen. Jag tror att handläggaren från Arbetsmiljöverket var förvånad över hur långt vi kommit sedan det tidigare besöket.

Vad skulle du ge får råd till andra hotell som måste sätta fart på sitt arbetsmiljöarbete?
– Ta hjälp! Man måste inse att ibland är det klokast att ta hjälp från de som kan för att man skall få rätt verktyg och förstå sambanden. Vi jobbar i en bransch som alltid sätter gästen främst, men då är det samtidigt jätteviktigt att inte glömma personalen.

Avslutningsvis, tycker du att arbetsmiljöfrågorna är svåra att arbeta med?
– Nej, det är egentligen inga konstigheter alls när man väl börjat jobba aktivt med den. Sen att vi har varit dåliga på att analysera läget innan vi ”löser ett problem”, och att vi har förbättringar att göra inom uppföljning och dokumentation, är en annan sak. Vi är många som jobbar här i branschen som är humanister och vi bryr oss om människor. Vi tycker att människor ska må bra, men vi måste bara inse att personalen också är människor - inte bara gästerna.

Bakgrund
Arbetsmiljöverkets inspektion föranleddes av en kampanj som rörde ”Ett hållbart yrkesliv”. Då vi förväntas jobba allt längre med höjd pensionsåldern kräver detta ett aktivt och förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
 
AV:s anmärkningar på hotellet var att det saknades ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gällde både skriftliga rutiner och mallar för SAM men även efterlevnaden då det t ex saknades dokumenterade riskanalyser inom social och organisatorisk arbetsmiljö samt inom ergonomi.
 
AV:s utlåtande efter sista besöket var en mindre justering i en rutin, men i övrigt utmärkt resultat. Ärendet avslutades inom någon dag efter sista inspektionsbesöket.

Läs hela inlägget »

Utbildningar

Söker ni också en riktigt bra företagsanpassad arbetsmiljöutbildning?

Kika in på våa utbildningssidor och se vad vi erbjuder. Alla våra utbildare är Diplomerade BAM-utbildare enligt PREVENT.

Här är våra kunder som prioriterar arbetsmiljön!

Nedan ser ni en sammanställning över några av de kunder som gjort arbetsmiljöresan tillsammans med oss. Den gemensamma nämnaren för alla är att de är verksamheter som bryr sig lika mycket om sina medarbetare som sina kunder. Bra jobbat allihopa och tack för att ni hjälper till att jobba mot vårt gemensamma mål - a good day at work!

Sagt om plassner:

"Plassner Solutions utbildningar är för oss i hotell & restaurangbranschen ett bra sätt att få upp ögonen för en säkrare och effektivare arbetsmiljö som bidrar till en god lönsamhet. Utbildarna är proffsiga och lär ut arbetsmiljöfrågor på ett bra och begripligt sätt. Verktyget SCORE underlättar det löpande SAM-arbetet."
 
- Robbin Almén, Food Beverage Controller, Scandinavian Resorts

SCORE GÖR ARBETSMILJÖARBETET ENKLARE

PLASSNERS digitala arbetsmiljöhandbok SCORE gör det enkelt att styra och hålla koll på verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete -  SAM - så att ni alla i företaget kan ha en bra dag på jobbet.

Vi vet att er verksamhet inte kan, får eller har råd att lägga frågan om systematiskt arbetsmiljöarbete åt sidan. Dels finns lagar som sätter krav på systematik, och för den som inte följer lagen finns dryga viten. Men det viktigaste av allt är ändå att ni har möjlighet att skapa en ännu bättre arbetsmiljö i er verksamhet.

Just därför har vi utvecklat SCORE - arbetsmiljöhandboken som hjälper er att hålla ordning på verksamhetens SAM. Förutom att det enkla verktyget hjälper er att göra rätt, så ger det er möjligheter att ge alla i verksamheten en bra dag på jobbet!
 

Klicka nedan för att läsa mer om SCORE eller för att boka en demo!

SAM - vad är det egentligen?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att man arbetar förebyggande genom att ha ett aktivt riskhanteringsarbete där risker elimineras, reduceras eller åtgärdas med skyddsutrustning.

När en verksamhet ska arbeta med arbetsmiljön behöver detta göras systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Läs mer om SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets webbplats

LÄSTIPS - AFS 2001:1

>> Systematiskt arbetsmiljöarbete(AFS 2001:1) - föreskrifter
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

AV:S Aktuella inspektioner

Besök Arbetsmiljöverkets sida för aktuella inspektioner! Där informerar AV om aktuella inspektioner i hela landet. AV inspekterar vanligen de arbetsplatser som bedöms vara risk­utsatta men arbetar även i projekt och kampanjer som över­gripande berör särskilda problem eller branscher.

Läs mer på:
Aktuella inspektioner på Arbetsmiljöverkets webbplats