Rådgivning, utbildning och systemstöd för ett bättre arbetsmiljöarbete

PLASSNER SOLUTIONS AB är ett konsultbolag som har specialiserat sig på arbetsmiljö. Vi erbjuder tjänster för att våra kunder snabbt ska komma igång med ett fungerande, och värdeskapande SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Våra viktigaste utbudspunkter utgörs av:

 • SCORE - vår digitala arbetsmiljöhandbok - SCORE är företagets hjälp till att strukturera upp arbetsmiljöarbetet.
  >> Läs mer om Score här
 • Nödläges- och krispärm - Uppfyll lagen avseende Första hjälpen och krisstöd med hjälp av vår digitala Nödläges- och krispärm.
  >> Läs mer om Nödläges- och krispärmen här
 • Rådgivning och konsultation - Behöver ni hjälp med att reda ut arbetsmiljöarbetet, eller har ni haft besök av Arbetsmiljöverket - då hör ni av er, så hjälper vi er. 
  >> Läs mer om vår rådgivning här
 • Utbildning - Vi utbildar vi chefer och skyddsombud i BAM (Bättre Arbetsmiljö) eller genom någon annan av våra specialanpassade arbetsmiljöutbildningar (BAM SAM). 
  >> Läs mer om våra utbildningar här
Med vår mångåriga kompetens och erfarenhet från branscherna Bygg, Energi, Hotell & Restaurang och Vård hjälper vi er att arbeta mer effektivt med arbetsmiljöarbetet i er verklighet. Alla våra konsulter har stor branschvana och är erfarna inom arbetsmiljöområdet.

Gör som så många andra och anlita Plassner för att BAM-utbilda er till nästa nivå inom arbetsmiljö, eller varför inte skaffa Arbetsmiljöhandboken Score och få ett suveränt, och enkelt systemstöd för att att hantera ert Systematiska Arbetsmiljöarbete.

PLASSNERBLOGGEN
- en bra dag på jobbet!

2018 > 05

…när vi lever som vi lär.

Du har säkert hört uttrycket ”Culture eats strategy for breakfast” -  fritt översatt - gör vi inte som vi säger, så spelar det ingen roll hur många och goda affärsplaner och strategier vi har -  de kommer ändå inte att vara till någon nytta. 
 
Precis på samma sätt fungerar säkerhetskulturen. Lever inte ledningen som de lär, som kommer ingen annan heller att göra det. Så ta kommandot över säkerhetskulturen och skapa en bra dag på jobbet. 
 
Så här definierar arbetsmiljöverket begreppet Säkerhetskultur: Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och upp­fattningar som chefer och anställda har om för­hållandet till säkerhet och arbets­miljö. Säkerhets­kulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar. Det som känne­tecknar en god säkerhets­kultur på en arbets­plats är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhets­frågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av "kulturen".
 
I våra (Plassners) arbetsmiljöutbildningar pratar vi mycket kring begreppet säkerhetskultur och vad det innebär för varje deltagare på kursen. Vi låter deltagarna stanna upp och reflektera kring kulturen på den egna arbetsplatsen i gruppdiskussioner. Vi tror på en tillåtande kultur som innebär att medarbetarna får göra misstag och att man ser det som ett lärande där man utvecklas och blir proaktiv istället för att agera reaktivt på t.ex. inträffade tillbud. Det är av det som nästan hände vi lär oss allra mest och på så sätt undviker vi framtida olyckor och lidande för den drabbade medarbetaren. 
 
Det är lätt att likställa säkerhet med hjälmar och fysiska skydd, men med dagens sjuk- och skadestatistik i ryggen är det lätt att se att vi måste inlemma så mycket mer i säkerhetsmedvetandet. Vi måste se utanför fysiska arbetsmiljöfrågor och sätta fokus på psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Ingen ska behöva bli sjuk i stressrelaterad ohälsa. Kulturen är därför grunden till allt. 
 
Hur ser det ut i er verksamhet idag? Är säkerhetskulturen starkt förankrad och en naturlig del i vardagen eller är den en väl dold pappersprodukt som ingen riktigt bryr sig om? Till er ledare, ni som är föregångarna – underskatta inte kraften i en stark och sund säkerhetskultur, den föder starka och ansvarstagande medarbetare. En grogrund för ett sunt företag!
 
Ha nu en riktigt bra dag på jobbet!

Läs hela inlägget »

Vi på Plassner tror på engagemang, glädje, struktur och en god dag på jobbet. Vi vill därför uppmärksamma Prevents arbetsmiljöstipendium, sista nomineringsdag den 15/5. 

Nominera någon i din organisation, en chef eller skyddsombud, som betyder mycket för arbetsmiljöarbetets utveckling och framgång. Ta chansen att ge den individen uppmärksamhet för sitt engagemang för att skapa en god dag på jobbet!

Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent varje år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Klicka nedan för att komma till nomineringssidan
Prevents nomineringssida

Läs hela inlägget »

Utbildningar

Söker ni också en riktigt bra företagsanpassad arbetsmiljöutbildning?

Kika in på våa utbildningssidor och se vad vi erbjuder. Alla våra utbildare är Diplomerade BAM-utbildare enligt PREVENT.

Här är våra kunder som prioriterar arbetsmiljön!

Nedan ser ni en sammanställning över några av de kunder som gjort arbetsmiljöresan tillsammans med oss. Den gemensamma nämnaren för alla är att de är verksamheter som bryr sig lika mycket om sina medarbetare som sina kunder. Bra jobbat allihopa och tack för att ni hjälper till att jobba mot vårt gemensamma mål - a good day at work!

Sagt om plassner:

"Plassner Solutions utbildningar är för oss i hotell & restaurangbranschen ett bra sätt att få upp ögonen för en säkrare och effektivare arbetsmiljö som bidrar till en god lönsamhet. Utbildarna är proffsiga och lär ut arbetsmiljöfrågor på ett bra och begripligt sätt. Verktyget SCORE underlättar det löpande SAM-arbetet."
 
- Robbin Almén, Food Beverage Controller, Scandinavian Resorts

SCORE GÖR ARBETSMILJÖARBETET ENKLARE

PLASSNERS digitala arbetsmiljöhandbok SCORE gör det enkelt att styra och hålla koll på verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete -  SAM - så att ni alla i företaget kan ha en bra dag på jobbet.

Vi vet att er verksamhet inte kan, får eller har råd att lägga frågan om systematiskt arbetsmiljöarbete åt sidan. Dels finns lagar som sätter krav på systematik, och för den som inte följer lagen finns dryga viten. Men det viktigaste av allt är ändå att ni har möjlighet att skapa en ännu bättre arbetsmiljö i er verksamhet.

Just därför har vi utvecklat SCORE - arbetsmiljöhandboken som hjälper er att hålla ordning på verksamhetens SAM. Förutom att det enkla verktyget hjälper er att göra rätt, så ger det er möjligheter att ge alla i verksamheten en bra dag på jobbet!
 

Klicka nedan för att läsa mer om SCORE eller för att boka en demo!

SAM - vad är det egentligen?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att man arbetar förebyggande genom att ha ett aktivt riskhanteringsarbete där risker elimineras, reduceras eller åtgärdas med skyddsutrustning.

När en verksamhet ska arbeta med arbetsmiljön behöver detta göras systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Läs mer om SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets webbplats

LÄSTIPS - AFS 2001:1

>> Systematiskt arbetsmiljöarbete(AFS 2001:1) - föreskrifter
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

AV:S Aktuella inspektioner

Besök Arbetsmiljöverkets sida för aktuella inspektioner! Där informerar AV om aktuella inspektioner i hela landet. AV inspekterar vanligen de arbetsplatser som bedöms vara risk­utsatta men arbetar även i projekt och kampanjer som över­gripande berör särskilda problem eller branscher.

Läs mer på:
Aktuella inspektioner på Arbetsmiljöverkets webbplats