Rådgivning, utbildning och systemstöd för ett bättre arbetsmiljöarbete

PLASSNER SOLUTIONS AB är ett konsultbolag som har specialiserat sig på arbetsmiljö. Vi erbjuder tjänster för att våra kunder snabbt ska komma igång med ett fungerande, och värdeskapande SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Våra viktigaste utbudspunkter utgörs av:

 • SCORE - vår digitala arbetsmiljöhandbok - SCORE är företagets hjälp till att strukturera upp arbetsmiljöarbetet.
  >> Läs mer om Score här
 • Nödläges- och krispärm - Uppfyll lagen avseende Första hjälpen och krisstöd med hjälp av vår digitala Nödläges- och krispärm.
  >> Läs mer om Nödläges- och krispärmen här
 • Rådgivning och konsultation - Behöver ni hjälp med att reda ut arbetsmiljöarbetet, eller har ni haft besök av Arbetsmiljöverket - då hör ni av er, så hjälper vi er. 
  >> Läs mer om vår rådgivning här
 • Utbildning - Vi utbildar vi chefer och skyddsombud i BAM (Bättre Arbetsmiljö) eller genom någon annan av våra specialanpassade arbetsmiljöutbildningar (BAM SAM). 
  >> Läs mer om våra utbildningar här
Med vår mångåriga kompetens och erfarenhet från branscherna Bygg, Energi, Hotell & Restaurang och Vård hjälper vi er att arbeta mer effektivt med arbetsmiljöarbetet i er verklighet. Alla våra konsulter har stor branschvana och är erfarna inom arbetsmiljöområdet.

Gör som så många andra och anlita Plassner för att BAM-utbilda er till nästa nivå inom arbetsmiljö, eller varför inte skaffa Arbetsmiljöhandboken Score och få ett suveränt, och enkelt systemstöd för att att hantera ert Systematiska Arbetsmiljöarbete.

PLASSNERBLOGGEN
- en bra dag på jobbet!

2019

Plassner inleder 2020 med att presentera sitt nya samarbete med WSP Sverige AB. Genom samarbetet får Plassner med sin digitala arbetsmiljöhandbok - Score - nationell räckvidd och blir en ännu starkare aktör inom arbetsmiljö.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Som del av erbjudandet ingår tjänster kopplade till KMA- (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö). Detta innebär en kompetensmässig förstärkning till Plassners verksamhet. Styrkan hos det etablerade WSP erbjuder en extra trygghet för Plassners alla nya och gamla kunder.
-        Vi på Plassner är oerhört stolta och glada över att vi har fått till detta samarbete. Genom WSP:s erfarna arbetsmiljökonsulter fördelade över hela Sverige kommer Score Arbetsmiljöhandboken med dess tilläggsprodukt Nödläge- och krishantering nu få möjlighet att användas av fler kunder, säger Linda Nyberg, Konsultchef på Plassner Solutions. 

För Plassners befintliga kunder innebär förstärkningen att det kommer att finnas ett stort nätverk av arbetsmiljökompetens inom Sverige att tillgå för utbildning och rådgivning, t.ex. i form av BAM-utbildningar på fler orter samt riskanalysledare lokalt hos er.

Läs hela inlägget »

Den 1/11 började nya föreskrifter för medicinska kontroller i arbetslivet att gälla. Helt nya områden är bl.a. handintensivt arbete där nya yrken såsom t.ex. Målare, städare, kockar och maskinoperatörer omfattas. Kontakta Plassner så berättar vi mer och hjälper er med ert systematiska arbetsmiljöarbete, riskbedömningar mm.

Klicka här för att läsa arbetsmiljöverkets nyhet på ämnet

Läs hela inlägget »

TYST AFTER WORK - Ingen mobil och inget prat. Bara två timmars tystnad i ett rum tillsammans med andra. Konceptet som kallas tyst after work syftar till att minska stressen på jobbet.

Läs hela artikeln här.


Arbetsmiljöingenjören Linda Nyberg säger:

– vilket bra initiativ!
Att arrangera AW i tystnad är att ta ansvar för medarbetarnas välmående, att skapa tid och rum utan krav och prestationer. För att kunna prestera på topp krävs nämligen återhämtning och vila och utan detta element i vardagen så fungerar till slut inte människan. Det här kan vara ett exempel där företagen kan genomföra åtgärder för att bidra till medarbetarnas balans och därmed ta ansvar och leva upp till lagkraven i arbetsmiljöverkets föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs hela inlägget »

Det är ju knappast uttråkning vi lider av i dag på jobbet, utan stress. Men för att kunna prestera optimalt måste vi också ha tid för återhämtning och sociala möten, annars går vi in i väggen. Det är alltså smart av företag att promota fikaraster och pauser. 

Läs prevents artikel via länken nedan:
Kaffe!- Livselixiret på jobbet
 
Arbetsmiljöingenjören kommenterar:
Precis som det står i artikeln ovan så är det livsviktigt med återhämtning och vila samt fylla på med energi för att orka prestera. Detta helt i enlighet med föreskriften kring social och organisatorisk arbetsmiljö som när den kom 2016 lagstadgat om återhämtning. Varför inte krydda fikapauserna med ytterligare nyttigheter i form av goda smothies och färsk frukt istället för det klassiska fikabrödet.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: osa, stress, återhämtning

Vi vill tipsa om en intressant artikel på temat HR och arbetsmiljö som publicerats av Prevent i tidningen ARBETSLIV :
HR behöver arbetsmiljökompetens

Arbetsmiljöingenjören Linda kommenterar artikeln:
Plassner Solutions anser att det är en stor risk när arbetsmiljöfrågorna delas in i sociala, psykiska och organisatoriska frågor (OSA) – de sk ”mjuka frågorna” och de fysiska frågorna – de sk ”hårda frågorna”. När man arbetar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete (SAM) i t.ex. undersökningssteget och framförallt i riskbedömningsfasen är det oerhört viktigt att alla arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen hanteras. Efter 18 år i branschen som ingenjör med inriktning arbetsmiljö, miljö och kvalitet så ser man ofta att OSA-riskerna inte tas omhand där de uppstår utan att det ska HR-funktionen hantera. För att nå bästa arbetsmiljö så behöver dessa frågor integreras i den dagliga verksamheten och de stödfunktioner som arbetar med arbetsmiljö måste tas sig an alla arbetsmiljöförhållanden och stötta linjeverksamheten med den expertis som krävs.
 
Det verktyg för SAM som Plassner har utvecklat och tillhandahåller arbetar integrerat med alla arbetsmiljöförhållanden. Kompetens finns inom bolaget för att stötta i arbetsmiljöarbetet kopplat till alla arbetsmiljörisker, hårda som mjuka.”

Läs hela inlägget »

Arbetsmiljöverket har skrivit en intressant text om den friska arbetsplatsen. En  arbetsplats som har balans mellan det som krävs och de resurser som finns för arbetet. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken på obalans blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.

Läs hela artikeln här:
Förebygg arbetsrelaterad stress

Arbetsmiljöingenjören kommentarer: 
Som ingressen ovan lyder så ska "en frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som finns för arbetet. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken på obalans blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid".

Detta ska arbetsgivare leva upp till med hjälp av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Via vår produkt SCore får kunden snabbt och effektivt ett SAM på plats i organisationen samt de mallar och verktyg som krävs för att konkretisera och arbeta med sitt arbetsmiljöarbete i praktiken. Som ett komplement till detta erbjuder vi BAM/SAM/SCore-utbildning där ett pass handlar just om stress samt tidiga signaler och hur man som arbetsgivare gör för att riskbedöma organisatoriska och sociala aspekter som ofta är grundorsaken till stressproblematiken.

Ha den bra dag på jobbet!
/Plassner

Läs hela inlägget »

Utbildningar

Söker ni också en riktigt bra företagsanpassad arbetsmiljöutbildning?

Kika in på våa utbildningssidor och se vad vi erbjuder. Alla våra utbildare är Diplomerade BAM-utbildare enligt PREVENT.

Här är våra kunder som prioriterar arbetsmiljön!

Nedan ser ni en sammanställning över några av de kunder som gjort arbetsmiljöresan tillsammans med oss. Den gemensamma nämnaren för alla är att de är verksamheter som bryr sig lika mycket om sina medarbetare som sina kunder. Bra jobbat allihopa och tack för att ni hjälper till att jobba mot vårt gemensamma mål - a good day at work!

Sagt om plassner:

"Plassner Solutions utbildningar är för oss i hotell & restaurangbranschen ett bra sätt att få upp ögonen för en säkrare och effektivare arbetsmiljö som bidrar till en god lönsamhet. Utbildarna är proffsiga och lär ut arbetsmiljöfrågor på ett bra och begripligt sätt. Verktyget SCORE underlättar det löpande SAM-arbetet."
 
- Robbin Almén, Food Beverage Controller, Scandinavian Resorts

SCORE GÖR ARBETSMILJÖARBETET ENKLARE

PLASSNERS digitala arbetsmiljöhandbok SCORE gör det enkelt att styra och hålla koll på verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete -  SAM - så att ni alla i företaget kan ha en bra dag på jobbet.

Vi vet att er verksamhet inte kan, får eller har råd att lägga frågan om systematiskt arbetsmiljöarbete åt sidan. Dels finns lagar som sätter krav på systematik, och för den som inte följer lagen finns dryga viten. Men det viktigaste av allt är ändå att ni har möjlighet att skapa en ännu bättre arbetsmiljö i er verksamhet.

Just därför har vi utvecklat SCORE - arbetsmiljöhandboken som hjälper er att hålla ordning på verksamhetens SAM. Förutom att det enkla verktyget hjälper er att göra rätt, så ger det er möjligheter att ge alla i verksamheten en bra dag på jobbet!
 

Klicka nedan för att läsa mer om SCORE eller för att boka en demo!

SAM - vad är det egentligen?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att man arbetar förebyggande genom att ha ett aktivt riskhanteringsarbete där risker elimineras, reduceras eller åtgärdas med skyddsutrustning.

När en verksamhet ska arbeta med arbetsmiljön behöver detta göras systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Läs mer om SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets webbplats

LÄSTIPS - AFS 2001:1

>> Systematiskt arbetsmiljöarbete(AFS 2001:1) - föreskrifter
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

AV:S Aktuella inspektioner

Besök Arbetsmiljöverkets sida för aktuella inspektioner! Där informerar AV om aktuella inspektioner i hela landet. AV inspekterar vanligen de arbetsplatser som bedöms vara risk­utsatta men arbetar även i projekt och kampanjer som över­gripande berör särskilda problem eller branscher.

Läs mer på:
Aktuella inspektioner på Arbetsmiljöverkets webbplats