ARBETSMILJÖ I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT

Den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2025 innebär att nya krav införs för alla aktörerna. Man ska nu ha dokumenterade rutiner för arbetsmiljöarbetet som innefattar hur man arbetar i alla led enligt grundprinciperna. Det innebär att man bl.a. ska ha rutiner för hur man förebygger arbetsmiljörisker, men också för hur arbetsmiljöarbetet ska styras och genomföras för byggnads- och anläggningsarbetet.

Byggherren ska bl.a:

 • ställa tydliga arbetsmiljökrav i sina upphandlingar innehållande lämplighetskrav på projektörer och BAS-P/BAS-U
 • ha en realistisk tidplan
 • ha dokumenterad uppföljning av utsedda BAS-P/BAS-U
 • säkerställa att arbetsmiljödokumentation färdigställs

OM PRODUKTEN

Plassner Solutions AB erbjuder i samarbete med iBinder en unik lösning på marknaden som innebär en digital lösning som hjälper dig som byggherre att leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift. I den digitala pärmen återfinns rutiner för byggherrens arbetsmiljöarbete, arbetsmiljökrav vid upphandlingar med tydliga krav på utsedda aktörer, uppföljningar av BAS-P
/BAS-U och skyddsronder via mobilen, protokoll för dokumenterade överlämningar mellan byggherren, BAS-P och BAS-U.

För en bekymmersfri övergång till den nya föreskriften och det effektivaste sättet att leva upp till de nya kraven, tveka inte att kontakta oss. 

PRODUKTENS INNEHÅLL

 • Rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt
 • Arbetsmiljökrav i upphandling
 • Riskhantering - Arbetsmiljöplan
 • Digitala skyddsronder
 • Digitalt verktyg för att kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet
 • Mallar för överlämningar
 • Arbetsmiljödokumentation

priser

Kommer snart!

Om ibinder

Välkommen till ett enklare liv som byggledare, upphandlare eller fastighetsförvaltare.  iBinder löser dig från tidsödande pappershantering, omständliga informationsrutiner och massor av felkällor. Systemet bygger på samma struktur som en vanlig ringpärm och är lika enkelt att använda.
Läs mer om iBinder på ibinder.com