SAM i praktiken

kurs i bättre systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken  (1 dag)

Syftet med utbildningsdagen är att skapa förståelse för hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet med riskanalyser och skyddsronder ska bedrivas (vad, när och hur) och vilka mallar i arbetsmiljöhandboken som ska användas. 

Utbildningen löper över en dag och handleds av erfarna arbetsmiljökonsulter.

innehåll

Utbildningen inleds med gemensam föreläsning/workshop där vi går igenom tex:

 • Verksamhetens årsagenda, mål och nyckeltal – När i tiden och av vem ska de olika arbetsmiljöuppgifterna genomföras?
 • Uppgiftsfördelning - Chefens ansvar och arbetsmiljöuppgifter?
 • Undersökningsmetoder inför riskanalys – Hur skaffar man sig det underlag som behövs för att kunna bedöma riskerna och ta faktabaserade beslut i handlingsplanen?
 • Skillnad på skyddsrond och riskanalys?
 • Handlingsplaner – krav och innehåll?
 • Workshop - Vad krävs av er som chefer för ett lyckat SAM i praktiken och hur blir det en naturlig del av verksamheten?
 • Därefter genomförs handledda riskanalyser och skyddsronder i olika grupper och dagen avslutas med sammanfattning och summering av återstående arbete för att uppfylla lagstiftningen kring systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken. 

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöuppgifter ska utföras. 

Förkunskaper

Genomförd grundutbildning BAM/SAM. 

Efterfråga offert

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning?
Kontakta oss då gärna för offert via formuläret nedan.

Kursplan och mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

 • Utföra arbetsmiljöuppgifter såsom: 
 • Skyddsronder
 • Riskanalyser
 • Handlingsplaner

Vill du veta mer?

Vill du veta mer eller har du frågor om vår BAM-utbildning.

Mejla oss på info@plassner.se