KRISLEDNINGSGRUPPENS ARBETE

HUR ARBETAR KRISLEDNINGSGRUPPEN NÄR DET OÖNSKADE OCH OVÄNTADE SLÅR TILL.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön där du arbetar. Det står i arbetsmiljölagen. En arbetsplats ska ha beredskap i första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Detaljerna för vad som gäller första hjälpen på arbetsplatser, regleras bland annat i föreskriften AFS 1999:07 - Första hjälpen och krisstöd.

Plassner Solutions utbildning förbereder krisledningsgruppen för arbetsuppgiften och ger de verktyg som är nödvändiga i krisledningen.

I 7 § i AFS 1999:07 står följande:
”Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.”
 

innehåll

I Plassners teoretiska utbildning för krisledningsgruppen tas följande upp:

  • Lagkraven kopplade till första hjälpen och krisstöd
  • Rutiner och instruktioner/mallar för Nödläges- och krishantering som återfinns i Nödläge- och krishanteringspärmen
  • Krisreaktioner
  • Krisledningsgruppens arbetssätt
  • Utbildningen varvas med teori och gruppdiskussioner 

Målgrupp

Krisledningsgrupp, skyddsombud, andra nyckelpersoner inom arbetsmiljö/säkerhet

Förkunskaper

Genomförd grundutbildning BAM/SAM. 

Efterfråga offert

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning?
Kontakta oss då gärna för offert via formuläret nedan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer eller har du frågor om vår-utbildning i krisledning.

Mejla oss på info@plassner.se eller
ring 035-18 59 00.