Nödläges & krishantering

Nödläges- och Krispärmen säljs endast som en tilläggsprodukt till SCORE och kan inte köpas separat.

DETTA INGÅR

I NÖDLÄGES- och KRISPÄRMEN ingår bland annat:

 • IT-stödet och dokumenthanteringssystemet -  iBinder


Rutin och mallar för Nödläges- och Krishantering

 • Krisledningsgrupp
 • Anhöriglista
 • Larmkedja Allvarliga olyckor/tillbud

Checklistor för:
 • Olycka och tillbud
 • Våld och hot om våld
 • Medarbetares död eller svår sjukdom
 • Brand
 • Inledande möte (Krisledningsgrupp)
 • Uppföljning efter kris (Krisledningsgrupp)

boka en demo!

Fyll in formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur SCore  kan hjälpa er!

Hjälp att komma igång?

Vill ni göra arbetet så effektivt som möjligt så anlitar ni Plassner som hjälp i införandet av Nödläges- och krispärmen. De flesta av våra kunder väljer ett implementationspaket för att komma igång så snabbt som möjligt.

Läs mer om vårt implementationspaket här.

PRISER

Vad INgÅR i uppstartspaketet
-  FRÅN 2 995:-

 • Rutiner och mallar för att leva upp till lagkraven gällande Första hjälpen och krisstöd.
 • Fritt antal användare ingår i paketet*
 • Uppsättning av företagets pärm i IT-stödet iBinder
 • Företagsanpassning av Nödläges- och krispärm 
 • Inställning av kundspecifika påminnelser
 • Administrativ kundanpassning
Fritt antal användare i Score inom spannet i den köpta priskategorin

Vad INGÅR i abonnemangsavgiften
-  FRÅN 395:-/MÅN

 • Löpande uppdateringar avseende rutiner och mallar
 • IT-systemet iBinder för hantering och lagring av SAM-dokumentationen
 • Obegränsat antal användare i Nödläges- och krispärm ingår*
 • Telefonsupport avseende lagringsverktyget iBinder

Fritt antal användare i Score inom spannet i den köpta priskategorin

OM Ibinder - systemstödet för score

Välkommen till ett enklare liv som byggledare, upphandlare eller fastighetsförvaltare.  iBinder löser dig från tidsödande pappershantering, omständliga informationsrutiner och massor av felkällor. Systemet bygger på samma struktur som en vanlig ringpärm och är lika enkelt att använda.
Läs mer om iBinder på ibinder.com