arbetsmiljöhandbokEN SCORE

Arbetsmiljöhandboken anpassas helt och hållet efter er verksamhet, med branschanpassade checklistor och mallar. För att göra ert arbetsmiljöarbete enkelt och effektivt genomför ni era skyddsronder via mobil eller surfplatta, där eventuella åtgärder skickas direkt via mail till berörd person för genomförande.
 

DETTA INGÅR

SCORE innehåller bland annat:

 • IT-stödet och dokumenthanteringssystemet -  iBinder


Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 • Introduktion till SAM
 • Lagar och krav
 • Policy, mål och planer
 • Organisation, ansvar och befogenheter
 • Undersöka och riskbedöma arbetsmiljöförhållandena
 • Olyckor och tillbud
 • Följa upp och förbättra


Mallar

 • Uppgiftsfördelning Arbetsgivaransvar
 • Riskanalys
 • Avvikelserapport
 • Skyddsrond (via mobil eller surfplatta)
 • Årlig uppföljning SAM (via mobil eller surfplatta)
 • Instruktion

boka en demo!

Fyll in formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur SCore  kan hjälpa er!

Hjälp att komma igång?

Vill ni göra arbetet så effektivt som möjligt så anlitar ni Plassner som hjälp i införandet av Score. De flesta av våra kunder väljer ett implementationspaket för att komma igång så snabbt som möjligt.

Läs mer om vårt implementationspaket här.

PRISER

Vad INgÅR i uppstartspaketet
-  FRÅN 7 995:-

 • Rutiner och mallar för att leva upp till lagkraven gällande systematiskt arbetsmiljöarbetet.
 • Fritt antal användare ingår i paketet*
 • Uppsättning av företagets pärm i IT-stödet iBinder
 • Företagsanpassning av SCORE i kundens pärm
 • Administrativ kundanpassning
Fritt antal användare i Score inom spannet i den köpta priskategorin

Vad INGÅR i abonnemangsavgiften
-  FRÅN 835:-/MÅN

 • Löpande uppdateringar avseende SCORE:s rutiner och mallar
 • IT-systemet iBinder för hantering och lagring av SAM-dokumentationen
 • Obegränsat antal användare i Score ingår*
 • Telefonsupport avseende lagringsverktyget iBinder

Fritt antal användare i Score inom spannet i den köpta priskategorin

OM Ibinder - systemstödet för score

Välkommen till ett enklare liv som byggledare, upphandlare eller fastighetsförvaltare.  iBinder löser dig från tidsödande pappershantering, omständliga informationsrutiner och massor av felkällor. Systemet bygger på samma struktur som en vanlig ringpärm och är lika enkelt att använda.
Läs mer om iBinder på ibinder.com