Tjänster

Implementationspaket: arbetsmiljöhandboken SCORE

De verksamheter som vill komma igång så snabbt som möjligt med SCORE köper till ett implementationspaket. Under implementationen genomförs följande verksamhetsanpassningar:

 • Introduktion till IT-stödet iBinder
 • Introduktion till SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
 • Organisation, ansvar och befogenheter
 • Policy, mål och planer
 • Lagar och krav
 • Undersöka arbetsmiljöförhållandena
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsanpassning, rehabilitering, alkohol och droger
 • Följa och förbättra

Implementationspaket: Nödläges- och krispärm

De verksamheter som vill komma igång så snabbt som möjligt med Nödläges- och krispärmen köper till ett implementationspaket.
Under implementationen genomförs följande verksamhetsanpassningar:

 
 • Rutin och mallar för Nödläges- och Krishantering
 • Krisledningsgrupp
 • Anhöriglista
 • Larmkedja Allvarliga olyckor/tillbud

Checklistor för:
 • Olycka och tillbud
 • Våld och hot om våld
 • Medarbetares död eller svår sjukdom
 • Brand
 • Inledande möte (Krisledningsgrupp)
 • Uppföljning efter kris (Krisledningsgrupp)

Arbetsmiljörådgivning

Förutom att SCore är ett stöd i verksamhetens arbetsmiljöarbete så kan PLASSNER erbjuda utökad personlig rådgivning och assistans i anpassningen av SCore eller i andra frågor som rör arbetsmiljö.

Några av de fall som kan vara aktuella är:

 • Framtagande av policy, mål och planer 
 • Anpassning av uppgiftsfördelning
 • Analysledare i riskhanteringsarbetet
 • Utredare vid olyckor och tillbud
 • Stöd vid årlig uppföljning SAM