GRUNDLÄGGANDE ARBETSMILJÖutbildning

BAM/SAM/SCORE (1 dag)

Det här är arbetsmiljöutbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Utbildningen ger  dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation, och erbjuder också grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Arbetsmiljöarbete handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka den information man behöver. Allt detta lär du dig genom praktiska övningar under kursdagen. Utbildningarna handleds av erfarna arbetsmiljökonsulter.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Vår arbetsmiljöutbildning är branschoberoende och är en grundkurs där inga specifika förkunskaper inom arbetsmiljö är nödvändiga.

Efterfråga offert

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning?
Kontakta oss då gärna för offert via formuläret nedan.

Så tycker våra kunder!

"Vår företagsutbildning i BAM-SAM var på en anpassad nivå, vilket gjorde att alla förstod och kände sig delaktiga på ett bra sätt. Kan varmt rekommendera den till andra hotell och restauranger "

Marcus Bengtsson, VD 
Hotell Riviera Strand - BÅSTAD

Kursplan och mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

  • Samverka i arbetsmiljöfrågor.
  • Identifiera risker och arbeta förebyggande.
  • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer eller har du frågor om vår BAM-utbildning.
Mejla oss på info@plassner.se