Läskigt för många när Arbetsmiljöverket hårdgranskar byggprojekt

Med start i april och med fortsättning under resten av året kommer Arbetsmiljöverket att lägga mycket fokus på byggprojekt i sina kommande inspektioner. De ska granska 1850 byggarbetsplatser med fokus på asbest och kvartsdamm, och 600 arbetsplatser med fokus på SAM (Systematisk arbetsmiljö) i byggprojekt och byggarbetsledarens/platschefens arbetsmiljösituation.
 
Ett spännande år kan man säga. Eller kanske mer ett läskigt år, om vi uttalar oss ur ett byggföretagarperspektiv. Vår erfarenhet är att SAM i byggprojekt och byggarbetsledarens/platschefens arbetsmiljösituation är en bortglömd del i många bygg- och anläggningsverksamheter och nu verkar AV göra samma bedömning.
 
Arbetsmiljöverket skriver enligt följande:

”I april startar inspektioner av första linjens chefer, det vill säga platschefer, med inriktning mot deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 600 besök planeras hos företag med 51 anställda eller fler. Här kontrollerar inspektörerna hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt hur de hanterar stressrelaterade arbetssjukdomar genom att arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala risker.

– Arbetsmiljön för platschefer inom byggverksamhet är ett rätt outforskat område, säger Lena Lindskog (projektledare Arbetsmiljöverket). Nu vill vi se hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller den här gruppen. Hur ser det ut i bodarna där arbetsledarna sitter, hur är belysningen och hur sker datorarbetet? Det finns en rad frågor att belysa. Arbetsgivarna måste bli medvetna om de risker som kan utvecklas till arbetssjukdomar på längre sikt. Det finns mycket att vinna på att förebygga dessa sjukdomar, både för individen, företagen och samhället i stort.”
Som sagt - spännande att se vilket utfall detta får - även om vi gissar att det kommer att vara ett ganska nedslående resultat för många verksamheter. Förhoppningen får stå till att inspektionerna skapar ett fokus och en större medvetenhet kring SAM-frågan i allmänhet och för SAM i byggprojekt i synnerhet.


Vi upplever alltför ofta, mer som regel än undantag, att de företag inom bygg, anläggning och underhåll som vi träffar, har mycket bristfälliga kunskaper om kraven i SAM. Allra främst ute i projekten. Arbetsmiljöplanens tretton byggrisker känner man däremot till och arbetar förebyggande med.

Trots att bristerna är utbredda är de ofta ganska enkla att lösa - om man vill. Vi har flera goda exempel på när det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar även ute i byggprojekten. Med effektivt arbete, ett stycke struktur och med expertstöd på vägen så kan företaget ha ett SAM på plats fortare än många tror. Det har vi nämligen hjälpt flera av våra kunder med. Nyckelfrågan är som vanligt att först reda ut de lagar och regler som gäller för olika roller i byggprojekten.

Efter genomfört arbete kan företaget se fram emot nya kunskaper och ett nytt arbetssätt som bidrar till bättre arbetsplatser, friskare medarbetare och antagligen också ett lönsammare företag. På köpet slipper ni också viten.

Hörs nästa vecka!

Ha nu en riktigt bra dag på jobbet!

Vi på Plassner Solutions – Utbildare och Verksamhetskonsulter inom Arbetsmiljö, Kvalitet och Miljö. 

Läs hela AV:s nyhet här