Var tysta tillsammans.

TYST AFTER WORK - Ingen mobil och inget prat. Bara två timmars tystnad i ett rum tillsammans med andra. Konceptet som kallas tyst after work syftar till att minska stressen på jobbet.

Läs hela artikeln här.


Arbetsmiljöingenjören Linda Nyberg säger:

– vilket bra initiativ!
Att arrangera AW i tystnad är att ta ansvar för medarbetarnas välmående, att skapa tid och rum utan krav och prestationer. För att kunna prestera på topp krävs nämligen återhämtning och vila och utan detta element i vardagen så fungerar till slut inte människan. Det här kan vara ett exempel där företagen kan genomföra åtgärder för att bidra till medarbetarnas balans och därmed ta ansvar och leva upp till lagkraven i arbetsmiljöverkets föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö.