Den friska arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket har skrivit en intressant text om den friska arbetsplatsen. En  arbetsplats som har balans mellan det som krävs och de resurser som finns för arbetet. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken på obalans blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.

Läs hela artikeln här:
Förebygg arbetsrelaterad stress

Arbetsmiljöingenjören kommentarer: 
Som ingressen ovan lyder så ska "en frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som finns för arbetet. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken på obalans blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid".

Detta ska arbetsgivare leva upp till med hjälp av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Via vår produkt SCore får kunden snabbt och effektivt ett SAM på plats i organisationen samt de mallar och verktyg som krävs för att konkretisera och arbeta med sitt arbetsmiljöarbete i praktiken. Som ett komplement till detta erbjuder vi BAM/SAM/SCore-utbildning där ett pass handlar just om stress samt tidiga signaler och hur man som arbetsgivare gör för att riskbedöma organisatoriska och sociala aspekter som ofta är grundorsaken till stressproblematiken.

Ha den bra dag på jobbet!
/Plassner