Människor ska må bra på vårt hotell!

Denna vecka knackar vi på hos PLASSNER-kunden Hotell Riviera Strand i Båstad.
Läs intervjun där Marcus Bengtsson, VD på Hotellet, delar med sig av sin upplevelse av att bli granskad av Arbetsmiljöverket, att se de stora fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt om inställningen att alla människor ska må bra på hotellet – inte bara gästerna, utan även personalen.

Hej Marcus Bengtsson, ni har nyligen satt full fart på ert arbetsmiljöarbete. Hur började detta?
– Vi är en verksamhet som har varit igång i snart 3 år och det är fokus på väldigt mycket när man startar ett nytt hotell. Så här med lite perspektiv kan jag konstatera att den högsta prioriteringen inte har varit på arbetsmiljöarbetet. Vi har haft en arbetsmiljöpärm i bokhyllan som vi inte har tittat i alltför mycket i och vi har inte arbetat aktivt och systematiskt med arbetsmiljön tidigare. Så när vi i höstas fick besök av Arbetsmiljöverket fick vi en del påpekanden gällande vårt arbete med den systematiska arbetsmiljön i och med att vi saknade just systematik och ett strukturerat arbetssätt. Besöket kom ju som en överraskning då vi alltid har värdesatt vår personal och upplever oss som goda arbetsgivare, men enbart detta är ingen garanti för ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Vad var din känsla och upplevelse under och efter besöket?
– Den första känslan var att det här blir väl ett trevligt besök - vi tar väl och dricker en kopp kaffe och pratar om hur sommaren varit, tänkte jag. Men fokus var inte på det så klart. I och med ett det är en myndighetsperson som kommer ut blir det ganska omedelbart fokus på sakfrågan. För mig var det bra med den tydligheten eftersom det hjälper mig att lägga kraften på att hantera den uppkomna frågan. Jag behövde den lilla kicken. 

Vad blir reaktionen efter ett sådant besök?
– Man börjar sätta in sig mer aktivt i arbetet om vad det innebär och vad det går ut på. Det har varit ett arbete som är väldigt roligt när man väl grottar ner sig i det och när man förstår innebörden av det.  

Hur känns det nu när arbetssättet runt den systematiska arbetsmiljön klarnat lite mer?
– Nu ligger arbetet som vi fått igång på mitt bord och det är mitt ansvar att hantera. Så tillsammans med mina avdelningschefer som får arbetsmiljöuppgifter fördelat till sig kommer vi att få det aktiva och systematiska arbetsmiljöarbetet på plats. Uppgiften känns både spännande och rolig.
 

Flygbild över Hotell Riviera Strand i Båstad

Hur skulle du beskriva nycklarna och utmaningarna till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete?
– Allting rinner uppifrån och därför är det viktigt att jag som VD visar att detta är prioriterat och föregår med gott exempel. På så sätt ökar chanserna att avdelningscheferna känner att detta är en fokusfråga och i sin tur för detta vidare ut i företaget. Jag hoppas att jag och mina chefer är utstrålar en tydlighet, för i min värld är arbetsmiljön högst central.

– Våra utmaningar är vår fixarkultur, vår gästfokus samt vår säsongsverksamhet. Vår kanske största utmaning är att hålla igång detta arbete även när vi har mycket att göra. Det är lätt att sitta på lågsäsong och tycka att vi har koll på läget men med hjälp av vår årsagenda så tvingar vi in arbetssättet så att det blir naturligt även i hektiska tider. Så min känsla är att det kommer att fungera väl. Ja, förresten, det måste det göra.

Arbetsmiljön finns med i allt man gör men hur kommer det sig att man inte reflekterar över sin arbetssituation och sitt arbete där man faktiskt tillbringar det mesta av sin vakna tid?
– Nu arbetar vi in en mycket serviceintensiv bransch och där man konkurrerar med just service. Baksidan av denna serviceinriktning är vi fokuserar väldigt mycket på gästen och tyvärr inte så mycket på personalen som vi borde. Detta upplever jag är ett systemfel inom hela sektorn. Det är gästen i fokus och det märker vi även när vi gjorde våra riskanalyser där vi har ett stort jobb framför oss i att granska vår verksamhet utifrån ett medarbetarperspektiv och inte bara utifrån ett gästperspektiv. Vi är jätteduktiga på att förbättra kvaliteten på vår kundleverans och att arbeta med de risker gästen kan utsättas för, men vi har mycket att förbättra avseende vår viktigaste tillgång – våra medarbetare.

Ser du att arbetsmiljö kan påverka ett företags utveckling?
– Ja, framförallt ser jag arbetsmiljöfrågan som en konkurrensfördel. Det kanske inte är så att man skriver ut det i jobbannonser när man söker folk - att vi jobbar med arbetsmiljön - men det sprider sig fort i branschen. Det är otroligt svårt att få tag i kompetens och rätt personal idag så jag tror att det är otroligt viktigt att man aktivt jobbar med arbetsmiljön. Både för att befintlig personal och arbetssökande ska känna att man är en schysst arbetsgivare och ett bra ställe att jobba på helt enkelt.

Du nämnde att arbetet med arbetsmiljö kan ses som konkurrensfördel. Ser du något ytterligare sätt att koppla arbetsmiljön till affärsnytta?
– Ja, absolut. I och med att vi vet att vi måste jobba allt längre upp i åldern framöver så är arbetsmiljöfrågorna jätteviktiga. I vår bransch är i just ergonomin en central del där vi måste hålla medarbetaren frisk, både för individens, företagets och samhällets skull. Så det är mycket viktigt för oss.

Hur tror du att arbetsmiljöarbetet kommer att bidra till att skapa en ännu bättre hotellverksamhet och gästverksamhet. Hur det går från att vara ett internt arbete till att bli kund- och gästnytta?
– Mår personalen bra, så gör de ett bra jobb, vilket ger en bra leverans som ger nöjda gäster som vill komma tillbaks, krångligare än så är det inte - det är ganska självklart.
 

Interiörbild på Hotell Riviera Strand i Båstad

Ni har ju genomgått en företagsanpassad BAM-utbildning – BAM-SAM-SCORE - Var den lätt att ta till sig?
– Ja, i och med att utbildningen var så konkret inriktad och vi fick möjlighet att utföra verkligt arbete så skulle vi kunna ha ännu fler utbildningsdagar. Vi fick under utbildningen möjlighet att utföra en skyddsrond utifrån en checklista och faktiskt dokumentera ner våra risker -  allt under handledning. Skarpt arbete, sånt gillar vi. Vi är vana att jobba praktiskt och inte så teoretiskt alltid, vi vill ha något att ta på. Det praktiska arbetet vi utförde i samband med grupparbetet skapade stor förståelse. När man får se problematiken utifrån sitt perspektiv, och på rätt nivå, blir det lättare att ta till sig innehållet.

Hur är din känsla av att jobba med en partner som har arbetsmiljöfrågorna som sitt expertområde?
– Man behöver hjälp med många frågor, stora som små, och man måste inse att man inte kan vara bra på allt och ibland måste man ta hjälp. Vi förstod ganska tidigt att det är bättre att ta hjälp av experter och att alla på hotellet får samma utbildning. Det är viktigt med en samsyn i hur en systematisk arbetsmiljö ska drivas på ett företag. Förståelsen är A och O för en god samverkan i dessa frågor och vi vet nu hur vi angriper frågor som dyker upp.

Ni har ju nu fått ett avslut på ärendet från AV? Hur lät omdömet från Arbetsmiljöverket över ert genomförda förbättringsarbete?
– De var nöjda med de förbättringar vi gjort och att vi lätt kunde hämta upp alla uppgifter från vår digitala arbetsmiljöhandbok SCORE. Det känns superskönt och det är en stor trygghet med de nya kunskaperna och vår digitala arbetsmiljöhandbok i ryggen. Jag tror att handläggaren från Arbetsmiljöverket var förvånad över hur långt vi kommit sedan det tidigare besöket.

Vad skulle du ge får råd till andra hotell som måste sätta fart på sitt arbetsmiljöarbete?
– Ta hjälp! Man måste inse att ibland är det klokast att ta hjälp från de som kan för att man skall få rätt verktyg och förstå sambanden. Vi jobbar i en bransch som alltid sätter gästen främst, men då är det samtidigt jätteviktigt att inte glömma personalen.

Avslutningsvis, tycker du att arbetsmiljöfrågorna är svåra att arbeta med?
– Nej, det är egentligen inga konstigheter alls när man väl börjat jobba aktivt med den. Sen att vi har varit dåliga på att analysera läget innan vi ”löser ett problem”, och att vi har förbättringar att göra inom uppföljning och dokumentation, är en annan sak. Vi är många som jobbar här i branschen som är humanister och vi bryr oss om människor. Vi tycker att människor ska må bra, men vi måste bara inse att personalen också är människor - inte bara gästerna.

Bakgrund
Arbetsmiljöverkets inspektion föranleddes av en kampanj som rörde ”Ett hållbart yrkesliv”. Då vi förväntas jobba allt längre med höjd pensionsåldern kräver detta ett aktivt och förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
 
AV:s anmärkningar på hotellet var att det saknades ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete. Det gällde både skriftliga rutiner och mallar för SAM men även efterlevnaden då det t ex saknades dokumenterade riskanalyser inom social och organisatorisk arbetsmiljö samt inom ergonomi.
 
AV:s utlåtande efter sista besöket var en mindre justering i en rutin, men i övrigt utmärkt resultat. Ärendet avslutades inom någon dag efter sista inspektionsbesöket.