Säkerhetskulturen skapar det sunda företaget… 

…när vi lever som vi lär.

Du har säkert hört uttrycket ”Culture eats strategy for breakfast” -  fritt översatt - gör vi inte som vi säger, så spelar det ingen roll hur många och goda affärsplaner och strategier vi har -  de kommer ändå inte att vara till någon nytta. 
 
Precis på samma sätt fungerar säkerhetskulturen. Lever inte ledningen som de lär, som kommer ingen annan heller att göra det. Så ta kommandot över säkerhetskulturen och skapa en bra dag på jobbet. 
 
Så här definierar arbetsmiljöverket begreppet Säkerhetskultur: Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och upp­fattningar som chefer och anställda har om för­hållandet till säkerhet och arbets­miljö. Säkerhets­kulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar. Det som känne­tecknar en god säkerhets­kultur på en arbets­plats är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhets­frågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av "kulturen".
 
I våra (Plassners) arbetsmiljöutbildningar pratar vi mycket kring begreppet säkerhetskultur och vad det innebär för varje deltagare på kursen. Vi låter deltagarna stanna upp och reflektera kring kulturen på den egna arbetsplatsen i gruppdiskussioner. Vi tror på en tillåtande kultur som innebär att medarbetarna får göra misstag och att man ser det som ett lärande där man utvecklas och blir proaktiv istället för att agera reaktivt på t.ex. inträffade tillbud. Det är av det som nästan hände vi lär oss allra mest och på så sätt undviker vi framtida olyckor och lidande för den drabbade medarbetaren. 
 
Det är lätt att likställa säkerhet med hjälmar och fysiska skydd, men med dagens sjuk- och skadestatistik i ryggen är det lätt att se att vi måste inlemma så mycket mer i säkerhetsmedvetandet. Vi måste se utanför fysiska arbetsmiljöfrågor och sätta fokus på psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Ingen ska behöva bli sjuk i stressrelaterad ohälsa. Kulturen är därför grunden till allt. 
 
Hur ser det ut i er verksamhet idag? Är säkerhetskulturen starkt förankrad och en naturlig del i vardagen eller är den en väl dold pappersprodukt som ingen riktigt bryr sig om? Till er ledare, ni som är föregångarna – underskatta inte kraften i en stark och sund säkerhetskultur, den föder starka och ansvarstagande medarbetare. En grogrund för ett sunt företag!
 
Ha nu en riktigt bra dag på jobbet!