PLASSNER VÄLJER VÄG

På grund av förändringar i Plassners organisation i kombination mer resursbrist inom vissa kompetensområden väljer Plassner att styra om sin verksamhet.

Framöver kommer Plassner endast att inrikta sig mot arbetsmiljötjänster gentemot sitt verksamhetsben HoReCa (Hotel, Restaurang och Catering) och besöksnäring.

Plassner har under våren och sommaren arbetat med flera stora hotellaktörer i Sverige och lägger nu all kraft på att bli ännu bättre och starkare inom HoReCa-segmentet. Mot denna bransch fortsätter Plassner sin resa mot att vara den självklara arbetsmiljöpartnern inom ledning- och styrning samt utbildning.
 
Ha en bra dag på jobbet.
PLASSNER SOLUTIONS