Arbetsmiljöarbetet måste integreras i vardagen

Vi vill tipsa om en intressant artikel på temat HR och arbetsmiljö som publicerats av Prevent i tidningen ARBETSLIV :
HR behöver arbetsmiljökompetens

Arbetsmiljöingenjören Linda kommenterar artikeln:
Plassner Solutions anser att det är en stor risk när arbetsmiljöfrågorna delas in i sociala, psykiska och organisatoriska frågor (OSA) – de sk ”mjuka frågorna” och de fysiska frågorna – de sk ”hårda frågorna”. När man arbetar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete (SAM) i t.ex. undersökningssteget och framförallt i riskbedömningsfasen är det oerhört viktigt att alla arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen hanteras. Efter 18 år i branschen som ingenjör med inriktning arbetsmiljö, miljö och kvalitet så ser man ofta att OSA-riskerna inte tas omhand där de uppstår utan att det ska HR-funktionen hantera. För att nå bästa arbetsmiljö så behöver dessa frågor integreras i den dagliga verksamheten och de stödfunktioner som arbetar med arbetsmiljö måste tas sig an alla arbetsmiljöförhållanden och stötta linjeverksamheten med den expertis som krävs.
 
Det verktyg för SAM som Plassner har utvecklat och tillhandahåller arbetar integrerat med alla arbetsmiljöförhållanden. Kompetens finns inom bolaget för att stötta i arbetsmiljöarbetet kopplat till alla arbetsmiljörisker, hårda som mjuka.”