Plassner Solutions växer!

Plassner inleder 2020 med att presentera sitt nya samarbete med WSP Sverige AB. Genom samarbetet får Plassner med sin digitala arbetsmiljöhandbok - Score - nationell räckvidd och blir en ännu starkare aktör inom arbetsmiljö.

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Som del av erbjudandet ingår tjänster kopplade till KMA- (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö). Detta innebär en kompetensmässig förstärkning till Plassners verksamhet. Styrkan hos det etablerade WSP erbjuder en extra trygghet för Plassners alla nya och gamla kunder.
-        Vi på Plassner är oerhört stolta och glada över att vi har fått till detta samarbete. Genom WSP:s erfarna arbetsmiljökonsulter fördelade över hela Sverige kommer Score Arbetsmiljöhandboken med dess tilläggsprodukt Nödläge- och krishantering nu få möjlighet att användas av fler kunder, säger Linda Nyberg, Konsultchef på Plassner Solutions. 

För Plassners befintliga kunder innebär förstärkningen att det kommer att finnas ett stort nätverk av arbetsmiljökompetens inom Sverige att tillgå för utbildning och rådgivning, t.ex. i form av BAM-utbildningar på fler orter samt riskanalysledare lokalt hos er.